Zapraszamy do kontaktu

662 204 439

                                 

godlo

© Szkoła Podstawowa w Buszkowie 2016. Wykonanie: Studio WWW | Tanie strony www

pdfRaport o dostępności SP Buszkowo

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUSZKOWIE

 •  1872r. - pierwsza wzmianka o szkole, zapisana w kronice w języku niemieckim. W szkole uczyły się dzieci narodowości niemieckiej.
 • Brak informacji o szkole z okresu przedwojennego, z czasu II wojny i powojennego.
 • 1 X 1951r. – Prezydium Rady Narodowej w Bydgoszczy wydało tymczasowe orzeczenie w sprawie organizacji szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego.
 • 1951r. – kierownikiem ówczesnej szkoły był Edward Hanczewski. Szkoła mieściła się w starym budynku (aktualnie przebudowana na mieszkania). Zajęcia odbywały się w 3 salach lekcyjnych oraz 2 pomieszczeniach wynajmowanych u p. Kmieciak i p. Sierzputowskich.
 • 1966 r. - rozpoczęcie rozbudowy szkoły.
 • 1968/69r. – rozpoczęcie roku szkolnego w nowym budynku. Po rozbudowie szkoła dysponowała sześcioma salami lekcyjnymi i dwiema pracowniami: praktyczno-techniczną i fizyczno-chemiczną.
 • Za sprawą nauczycieli: Elżbiety Echaust, Urszuli Jastrzębskiej, Jadwigi Bosackiej i Andrzeja Pałki aktywną działalność rozpoczął Związek Harcerstwa Polskiego. Prężnie działało też SKKT prowadzone przez Elżbietę Echaust.
 • 1966/67r. została otwarta klasa VIII licząca 11 uczniów.
 • 1976/77r. – stanowisko dyrektora objęła Elżbieta Echaust;
 • 01 IV 1979r. pełniącą obowiązki dyrektora szkoły została mgr inż. Zofia Zagajewska, nauczycielka z Mąkowarska.
 • 1979/80r. – dyrektorem szkoły została mgr inż. Zofia Zagajewska.
 • 1980r. – powstał harcerski Zespół Muzyczny Muminki, założony przez Krzysztofa Grubińskiego.
 • 1981r. – otwarcie boiska sportowego.
 • VI 1983r. – zakupiono kolorowy telewizor Cygnus. Fundatorem był Komitet Rodzicielski.
 • 1983r. – zakupiono stół tenisowy i powołano sekcję sportową tenisa stołowego.
 • 10 VI 1984r. – otwarcie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Buszkowie. Było to ważne wydarzenie, bowiem szkoła otrzymała 2 pomieszczenia: salę gimnastyczną (funkcjonującą również obecnie) oraz pomieszczenie dla oddziału przedszkolnego.
 • 1984/85r. – zespół wokalny Włóczykije reprezentował woj. bydgoskie na XII Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach.
 • 1985r. – zakończenie kapitalnego remontu szkoły. W całej szkole oraz w budynku mieszkalnym założono centralne ogrzewanie. 27 pieców kaflowych przeszło do historii ...
 • 26 V 1988r. – odbył się pierwszy Festiwal Piosenki Szkolnej. Organizatorami byli dyrektor szkoły i Krzysztof Grubiński.
 • 1991r. – dzięki sponsorom p. Marioli i Januszowi Markiewicz zakupiono pierwszy komputer Comodore. Następnie 2 komputery IBM zakupili p. Wanda i Stanisław Sawosz.
 • 1994r. – zakupiono kolejne 2 komputery IBM (ze zbiórek całej społeczności szkolnej i środowiskowej).
 • VI 1996r. oficjalne otwarcie sali komputerowej.
 • 1996/97r. – uczniowie kl. VIII zapoczątkowali planowe zajęcia komputerowe (w ramach wychowania technicznego). W tym roku szkolnym rozpoczęto również zajęcia z języka angielskiego (pozalekcyjne).
 • 1996/97r. – pierwszy Szkolny Konkurs Recytatorski.
 • 1997r – pierwszy Szkolny Konkurs Warcabowy.
 • 1997/98r. – odbył się pierwszy Festyn Rodzinny.
 • 1997/98r. – Rada Pedagogiczna opracowała AUTORSKI PROGRAM SZKOŁY pn. Otwarta szkoła środowiskowa. Była to innowacja pedagogiczna.
 • 21 XII 2000r. - otwarcie pracowni internetowej (dzięki sponsorowi BS w Koronowie).
 • 2001/02r. – pierwszy w historii polskiej szkoły sprawdzian kompetencji w kl.VI;
 • 21 VI 2002r. – po 23 latach pracy na stanowisku dyrektora szkoły, mgr inż. Zofia Zagajewska odchodzi na emeryturę (po 40 latach pracy).
 • 2002/03r. – stanowisko dyrektora szkoły objęła mgr Maria Bruska.
 • 20 I 2003r. – szkoła, we współpracy ze Świetlicą Wiejską i Kołem Gospodyń Wiejskich zorganizowała Dzień Babci i Dziadka.
 • 28 V 2003r. – szkoła przy współudziale Świetlicy wiejskiej i Koła Gospodyń Wiejskich zorganizowała Dzień Matki, zapraszając na tę uroczystość rodziców i dzieci ze Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych.
 • 2 VI 2003r. – zorganizowano w szkole Unijny Dzień Dziecka z udziałem dzieci i opiekunów ze Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych.
 • 15 XII 2003r. - Gminna Wigilia Kujawska zorganizowana przy współudziale szkoły.
 • XII 2003r. – zespół wokalny Włóczykije nagrał swoją pierwszą płytę – Kolędy.
 • XII 2003r. – pierwszy Koncert Kolęd w kościele w Buszkowie.
 • I 2004r. - pierwszy Koncert Kolęd w Sanktuarium Maryjnym w Byszewie.
 • 27 II 2004r. – odbyło się spotkanie poświęcone współpracy gminy Koronowo z włoską gminą Spinetoli z regionu Ascali Piceno.
 • 2005r. – remont sali gimnastycznej.
 • 1 V 2005r. – szkolny zespół wokalny Włóczykije zaprezentował się na bydgoskim lotnisku.
 • 22 XII 2005r. – pierwszy Szkolny Festiwal Kolęd.
 • 22 XII 2005r. – otwarcie nowej pracowni komputerowej (realizacja projektu współfinansowanego przez UE Pracownie komputerowe dla szkół).
 • 21 IV 2007r. – obchody Dnia Ziemi we współpracy z Nadleśnictwem Różanna w Koronowie.
 • 2007/2008r. – pierwszy Festiwal Twórczości Dziecięcej.
 • VI 2007r. – pierwszy szkolny plebiscyt Bursztynowy lizak.
 • 2007/08r. – została oddana do użytku specjalistycznie wyposażona sala językowa.
 • 2007/08r. – biorąc udział w projekcie współfinansowanym przez UE Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych, w bibliotece zainstalowano 4 nowe stanowiska komputerowe. Biblioteka została również wyposażona w nowe regały i biurka. Nowe meble pojawiły się również w pokoju nauczycielskim i szatni.
 • 2008r. – remont dachu, ocieplenie i elewacja szkoły.
 • VI 2008r. – XX jubileuszowy Szkolny Festiwal Piosenki.
 • 2008/09r. – remont szatni.
 • VI 2009r. – XXI Szkolny Festiwal Piosenki dedykowany Olkowi Mendykowi, zmarłemu przedwcześnie muzykowi, byłemu uczniowi szkoły.
 • 2008/09r. – odnowione zostały korytarze szkolne i schody oraz zagospodarowana została część korytarza na nowe pomieszczenie – salkę konferencyjną.
 • XI 2009r. – szkoła wzbogaciła się o dwie tablice interaktywne.
 • XI 2009r. – oddział przedszkolny, dwie sale lekcyjne oraz szkolna kuchnia wyposażone zostały w nowe meble.
 • 12 IV 2010 r. – uczniowie i nauczyciele uczcili minutą ciszy pamięć 96 ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Przygotowana została też izba pamięci, zapłonęły znicze, w oknach pojawiły się flagi narodowe przepasane kirem.
 • 10 VI 2010 r. – organizacja podsumowania projektu „Młodzież Przyszłością Powiatu Bydgoskiego”. Efekty swojej pracy prezentowała wychowawczyni kl. III Katarzyna Kocent. Podopieczni przedstawili sztukę „Żabi Król”. W organizację tej uroczystości włączyli się Burmistrz Koronowa p. Stanisław Gliszczyński, dyrektor szkoły p. Maria Bruska oraz nauczyciele i pracownicy obsługi. W ramach projektu, uczniowie naszej szkoły dwukrotnie gościli w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu.
 • 25 VI 2010 r. – Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Szuwarowe szanty”. Grand Prix oraz Kryształowy Żagiel zdobyła uczennica SP w Buszkowie Edyta Fabiszak. Edytę Przygotował Krzysztof Grubiński.
 • 2009/2010 – w tym roku szkolnym w nowe meble zostały wyposażone sale lekcyjne (tablice interaktywne, zabawki dla oddziału 0), sekretariat, kuchnia, biblioteka.
 • IX 2010 r. - rozpoczęcie budowy placu zabaw, inwestycji finansowanej z funduszu unijnego.
 • 6 IX 2010 r. – otwarcie drogi asfaltowej Buszkowo – Nowy Dwór.
  Wybudowanie nowej drogi to radość dla mieszkańców, jak i uczniów naszej szkoły. Nowe chodniki i przejście dla pieszych obok szkoły to większe bezpieczeństwo.
 • 13 X 2011 r. - uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła sie w Ratuszu Miejskim w Koronowie. Zwspół muzyczny "Włóczykije" prowadzony przez p. Krzysztofa Grubińskiego zaprezentował oprawę muzyczną, zaś uczniowie kl. VI przedstawili program artystyczny przygotowany przez p. Beatę Drozdowską nauczycielke języka polskiego.
 • 05 XI 2012 r. - Dzień postaci z bajek. Tego dnia wszyscy zamienilismy się w postacie z ulubionych bajek. Przebrali sie i uczniowie, i nauczyciele. W szkole było bardzo kolorowo i wesoło. Nauczyciele zorganizowali nam konkurs pod hasłem "Bajki znane i lubiane".
 • w listopadzie 2012 r. w naszej szkole również uhonorowano miszkańca Buszkowa p. Stanisława Orlikowskiego stopniem oficerskim Podporucznika. Uroczystość odbyła się w obecności Burmistrza Koronowa p. St. Gliszczyńskiego oraz przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy.
 • VI 2012 r. - XXIV Szkolny Festiwal Piosenki. Udział wzięli uczniowie szkół podstawowych gminy Koronowo. W programie m.in. Nagroda Pamięci Olka Mendyka- absolwenta naszej szkoły. Gościnnie wystąpił zespół wokalny "REPLIKA", a w nim dwie nasze absolwentki: Natalia Jarmórz i Angelika Natkańska.
 • 2013 r. - Kolorowy Korowód Szcześliwej Doliny- W piątek 14 czerwca 2013 r. o godz. 11.00 z kwiatami i kolorowymi balonikami uczniowie SP w Buszkowie wzieli udział w barwnym korowodzie z okazji nadania praw miejskich miastu Koronowo. Szlismy dumnie w złotych koronach na głowie, w żółto-zielono-niebieskich szatach nawiązując w ten sposób do symboliki barw flagi i herbu Koronowa. Swoim wyglądem zachwyciliśmy władze miasta i zgromadzonych obserwatorów Korowodu.
 • VI 2013 r. - XXV Szkolny Festiwal Piosenki - Wspaniały jubileusz! Śmiało można powiedzieć, że jest on jednym z najstarszych szkolnych festiwali w Polsce. Przez wiele lat był wewnętrzym szkolnym wydarzeniem naszej szkoły. Rosnący poziom organizacyjny i artystyczny przekształcił go w międzyszkolny. Stało sie to za udziałem wielu osób: głównie p. K. Grubińskiego, pełniących obowiązki dyrekotrek pań Z. Zagajewskiej i M. Bruskiej, Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców, przyjacół i sponsorów. DZIĘKUJEMY!!!
 • 2014 r. - "Jan Paweł II- człowiek wolny i człowiek wolności." Pomysł to wspólne dzieło p. M Bruskiej i p. M Pytlik. Koordynatorem projektu była katechetka p. M. Pytlik.
 • IX 2015 r. - z funkcji dyrektora szkoły rezygnuje p. mgr Maria Bruska. Pełnienie obowiazków przejmuje p. mgr Wiesława Puchrowicz. Na uroczystości obecni byłi: Burmistrz Koronowa p. St. Gliszczyński, dyrektor MGZE p. E. Chytła, Radna Gminy Koronowo p. J. Rakowska, sołtys wsi Buszkowo p. W Radgowski.
 • Rok szkolny 2015/2016 obfitował w wiele wyjątkowych wydarzeń. Zrealizowaliśmy m.in. projekty "Życie bez przemocy" i „Umiem pływać”. Obejrzeliśmy żywą lekcję historii w wykonaniu przedstawicieli Bractwa Rycerskiego z Torunia. Braliśmy czynny udział w koncercie "Gramy i śpiewamy", zrealizowany w ramach Festiwalu "Wielu Odsłon" w gminie Koronowo. A wydarzenie z 01 czerwca 2016r. przerosło oczekiwania wszystkich! Dzięki hojności sponsorów i pracy Rady Rodziców wraz z p. Dyrektor uroczyście otworzyliśmy długo wyczekiwane boisko wielofunkcyjne i miasteczko komunikacyjne przy Szkole Podstawowej w Buszkowie - spełnienie marzeń nie tylko uczniów naszej szkoły, ale również dzieci mieszkających w Buszkowie.

  Mieliśmy też naukowe sukcesy. Dominika Lemańska uczennica klasy VI została finalistką wojewódzkiego konkursu przyrodniczego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, a w 25 edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”, oprócz corocznych osiągnięć, wyróżnienia otrzymali uczniowie klasy III- Mateusz Kątny i Hubert Goździk. Hubert i Mateusz odnieśli również sukces w gminnym konkursie matematycznym i dodatkowo Mateusz Kątny również w gminnym konkursie, ale tym razem ortograficznym, otrzymał wyróżnienie.

 

Dalsza część historii naszej szkoły juz wkrótce.

Aktualności

Dziennik elektroniczny

Zachęcamy Rodziców do korzystania z dziennika elektronicznego, dzięki któremu będzie możliwość sprawdzenia frekwencji oraz ocen swojej pociechy z danych przedmiotów.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies