godlo

© Szkoła Podstawowa w Buszkowie 2016. Wykonanie: Studio WWW | Tanie strony www

Szanowni Państwo!
Rozpoczynamy nabór dzieci do oddziału przedszkolnego i do klasy I na rok szkolny 2019/2020.
1. Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. Rodzice kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły składają do dyrektora szkoły wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.
2. Rodzice dzieci realizujących już roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Buszkowie, składają deklarację o jego kontynuowaniu w kolejnym roku szkolnym.
3. Rodzice nowych kandydatów składają wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020.

 

Wzór zgłoszenia, wniosków i deklaracji znajduje się w sekretariacie szkoły oraz pod poniżej zamieszczonymi linkami:

docxDeklaracja_o_kontynuowaniu_o.docx

docxWniosek_o_przyjęcie_dziecka_do_klasy_I.docx

docxWniosek_o_przyjęcie_dziecka_do_odziału_przeddocx.docx

docxzgłoszenie_przyj._do_kl._I.docx


W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt: telefon nr (52) 382 33 21, czynny w godzinach pracy szkoły).

"Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie,

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne."

pdfc.d w załączeniu

RODO – 25.05.2018
W związku ze zmianami w przepisach o ochronie danych osobowych i wejściem ich w życie w dniu 25.05.2018 r., które nakładają na administratora danych osobowych obowiązek informacyjny proszę o zapoznanie się z nową klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych:


Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana i ucznia danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Buszkowie, Buszkowo 53, 86-010 Koronowo, tel.: 52 3823321, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować telefonicznie: 52 3823321 lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe Pani/Pana i ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
4. Odbiorcami Pani/Pana i ucznia danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana i ucznia nie będą podlegały profilowaniu.
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana i ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zapisane w rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana i ucznia danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
Administrator Danych

W trosce o Państwa dzieci w załączeniu przedstawiamy pismo Pana Ministra Macieja Kopcia skierowane do Dyrektorów i Nauczycieli, w związku z występującym zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczniów korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

docxPodsekr._Stanu_M._Kopeć_-_imienne_LIST_CYBERBEZPIECZ_EŃSTWO_RLS.docx

Aktualności

Dziennik elektroniczny

Zachęcamy Rodziców do korzystania z dziennika elektronicznego, dzięki któremu będzie możliwość sprawdzenia frekwencji oraz ocen swojej pociechy z danych przedmiotów.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies